Convocat el concurs d'Instagram de Vitrum 2018

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet i el Museu i Forn del Vidre convoquen la tercera edició del concurs fotogràfic a la xarxa social Instagram amb l’objectiu de reflectir l’essència de VITRUM, la festa del vidre artesà i compartir les experiències de les activitats que es viuen a la vila durant el cap de setmana de la festa.

 

PARTICIPACIÓ AL CONCURS

 1. El concurs consisteix a publicar una fotografia a la xarxa social Instagram, que reflecteixi qualsevol acte de VITRUM, la festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet.
 2. La persona participant haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i ser seguidor del perfil del Museu del Vidre @museudelvidre.
 3. La fotografia ha d’estar etiquetada amb #vitrum2018 i #museudelvidre, sense perjudici que pugui anar acompanyada d’altres etiquetes i/o mencions.
 4. Cada persona pot etiquetar tantes fotografies com desitgi. Ha de ser autora de la fotografia, que ha de ser original i pròpia, i ha de comptar amb el consentiment de les persones que hi apareixen.

 

PERÍODE DEL CONCURS

 1. Només entraran a concurs les fotografies compartides i etiquetades en el transcurs del període del concurs; és a dir, del 6 d’octubre a les 7.00h al 8 d’octubre a les 23.59h. Se’n poden fer tantes com es desitgi, totes entraran al concurs.

 

CATEGORIES

 1. Hi haurà les següents categories:
 • Categoria VIDRE (on es tindrà en compte que a la fotografia hi aparegui el vidre com a protagonista)
 • Categoria VITRUM (on es tindrà en compte que a la fotografia s’hi pugui apreciar els actes i posada en escena de la festa, qualsevol element de VITRUM)

Les fotografia on hi aparegui vidre, pot ser susceptible de ser seleccionada en qualsevol de les dues categories.

 

PREMIS i JURAT

 1. El premi per cada una de les categories és un “matrimoni” de vidre, dos entrades gratuïtes per al Museu i Forn del Vidre i el llibre Història de Vimbodí i Poblet.
 2. Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic.

 

JURAT i VOTACIÓ

 1. El Jurat estarà format per membres de l’organització de VITRUM i del Museu del Vidre i la seva funció és escollir les 5 fotografies finalistes de cada categoria.
 2. El dia 11 es publicarà al compte de @museudelvidre les 5 fotografies finalistes de la categoria Vidre. S’escollirà com a guanyadora la que hagi obtingut més “m’agrada”, a les 23.00h del mateix dia. Es publicarà immediatament.
 3. El dia 12 es publicarà al compte de @museudelvidre les 5 fotografies finalistes de la categoria Vitrum. S’escollirà com a guanyadora la que hagi obtingut més “m’agrada”, a les 23.00h del mateix dia. Es publicarà immediatament.
 4. Amb les persones guanyadores es determinarà el dia d’entrega de premis al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet. Els noms de les persones guanyadores també es faran públics als comptes de facebook i twitter de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet i del Museu i Forn del Vidre i per nota de premsa.
 5. La persona guanyadora serà contactada a través d’un missatge a la seva fotografia i haurà de posar-se en contacte amb l’organització al correu electrònic vitrumvimbodi@gmail.com, indicant les seves dades de contacte.

 

ALTRES CONDICIONS

 1. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, de les bases d’Instagram, i del criteri de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs.
 2. La participació suposa la cessió a títol gratuït de tots els drets de reproducció de la imatge.
 3. L’acceptació del premi per als guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom de perfil i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta i posteriors campanyes. L’organització es reserva el dret de reproduir les imatges guanyadores i finalistes i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les al format idoni per a la seva publicació. L’organització es compromet a citar els autors de les fotografies sempre que les utilitzi per a fer-ne difusió.
 4. L’organització podrà deixar fora del concurs aquelles fotografies que no responguin a la temàtica de la convocatòria o continguin material ofensiu o discriminatori.
 5. En cas que el sistema d’etiquetes tingués un funcionament irregular a Instagram i hi hagués alguna imatge que no aparegui al fil de l’etiqueta, l’organització no se’n farà responsable. Es recomana que el perfil de la persona participant sigui públic.
 6.  Les dades personals s’inclouran a un fitxer amb finalitats relacionades amb la convocatòria, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. Els concursants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades.